thap chien dan3

Khám phá Tháp Chiên Đàn với những kiến trúc ChămPa cổ

Mỗi ngày mỗi khám phá cùng địa điểm wiki. Mời bạn đọc hôm nay cùng khám phá Tháp Chiên Đàn với những kiến trúc ChămPa cổ để biết được nền…

Read more
dia dao ki anh1

Tham quan về Địa đạo Kỳ Anh- dấu ấn lịch sử của thời kỳ chống Mỹ tại Quảng Nam

Nói về các dấu ấn lịch sử ngày xưa thì chắc chắn ai cũng muốn biết và một lần tham quan khám phá để hiểu rõ hơn về lịch sử….

Read more